چربی کمر را چگونه آب کنیم؟

نکات درباره آب کردن شکم:

انجام حرکات بی پایان برای کاهش شکمتان خوب نیست و شما باید کل چربی بدن را قبل از اینکه بتوانید عضلات شکم خود را بسوزانید،انجام دهید.

تمرینات شکمی باید بخشی از برنامه تمرینی قدرتمندی بدنتان باشد، اما تنها به آب کردن شکم خود تکیه نکنید.

هشدارها در مورد چاقی کمر:

مصرف کالری خود را بیش از حد کاهش ندهید، زیرا این می تواند بدن را به حالت گرسنگی وارد کند.

هنگامی که این اتفاق بیفتد، می تواند سوخت و ساز بدن شما را کند کند و بدن چربی بیشتری را ذخیره می کند. کمتر از 1000 کالری در روز بخورید، مگر اینکه تحت نظارت پزشکی قرار بگیرید.